Sở Công Thương phê duyệt giá bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi do tháo dở công trình nhà làm việc cũ
Lượt xem: 754
Ngày 17/5/2023, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 88/QĐ-SCT về việc phê duyệt giá bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi do tháo dở công trình nhà làm việc cũ Sở Công Thương

Tổng giá tiền bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi (tole kẽm, gỗ xà gồ và tole kẽm cắt xéo) là: 5.598.893 đồng (Năm triệu năm trăm chín mươi tám nghìn tám trăm chín mươi ba đồng)., cụ thể như sau:

1. Tole kẽm: 13 tấm, gồm:

- 9 tấm tole kẽm (kích thước: 5 m x 1,1 m) giá bán: 1.707.750 đồng.

- 4 tấm tole kẽm (kích thước: 3,5 m x 1,1 m), giá bán: 531.300 đồng.

Tổng giá bán: 2.239.050 đồng

2. Gỗ xà gồ: 60 cây (gỗ nhóm 4), gồm:

- 25 cây (kích thước: 6x12) x 3,0 m = 0,54 m3

- 20 cây (kích thước: 5x10) x 3,0 m = 0,30 m3

- 15 cây (kích thước 10x10) x 3,0 m = 0,45 m3

Tổng khối lượng gỗ xà gồ: 1,29 m3. Tổng giá bán: 3.049.043 đồng.

3. Tole kẽm cắt xéo:

- 51,8 kg tole kẽm cắt xéo, giá bán: 310.800 đồng.

Xem Quyết định số 88/QĐ-SCT  tại đây: 88-QD-SCT_17052023%20SCT%20QD%20phe%20duyet%20gia%20ban%20thanh%20ly%20vat%20lieu%20thu%20hoi%20nha%20lam%20viec%20cu%20SCT.signed.signed.pdf

 

Văn phòng (Thanh PT)
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập