Công khai Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
Lượt xem: 91
Sở Công Thương công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 28/5/2024 về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.  

Ngày 28/5/2024, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đã ban hành Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022; Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Sở Công Thương đăng tải công khai toàn văn Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr theo các quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập