Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Lượt xem: 1327
Sáng ngày 26/01/2021, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Công Thương; Hội đồng thi đua khen thưởng Sở; Đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở; các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị…

 

Năm 2020, Công tác thi đua khen thưởng được Đảng ủy, lãnh đạo Sở và các tổ chức đoàn thể quan tâm và chỉ đạo kịp thời, sâu sát, nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nên đã có tích cực, sớm tổ chức phát động thi đua sâu rộng và tiến hành ký kết giao ước thi đua, tổ chức đăng ký thi đua đến từng phòng, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành; góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đăng ký.

Hoạt động thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã đi vào nền nếp, công tác thi đua được gắn với công tác cũng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng, đoàn thể và việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của từng công chức, viên chức và người lao động được nâng cao, nhận thức sâu hơn về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành; từ đó đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần vào việc hoàn thành tốt, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành được giao.

 

Ông Hà Lê Thanh Chung - Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất các nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2021. Theo đó, các Phòng, đơn vị; các Tổ chức đoàn thể thuộc Sở  tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành phát động. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; chăm lo đời sống vật chất công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong ngành phấn đấu thực thi nhiệm vụ với tinh thần thi đua, sáng tạo, nỗ lực vươn lên hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, đại diện cho 05 phòng và 02 đơn vị thuộc Sở và Trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021 thống nhất, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu của ngành, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu được tỉnh giao.

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập