Tích cực Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021)
Lượt xem: 786
Thực hiện các nội dung trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021) do Bộ Công Thương phát động tại Kế hoạch 38a/KH-BCT ngày 05/01/2021. Ngày 29/01/2021, Sở Công Thương Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 260/KH-SCT nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021).

Theo đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

1. Thi đua chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước:

- Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó ra sức thi đua quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951 - 14/5/2021), tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

2. Thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Công Thương (Quyết định số 107/ QĐ-SCT ngày 16/9/2019 của Sở Công Thương và công văn số 1219/SCT-VP ngày 13/5/2020 của Sở Công Thương về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước); phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng Internet để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.

3. Thi đua phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021:

- Khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, ngành Công Thương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, cụ thể:

+ Trưởng các phòng, đơn vị chủ động rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành qua các kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ đạo, giao việc cụ thể; không để quên việc, sót việc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu còn để quên việc, sót việc; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; đây là 01 nội dung để xem xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân.

+ Các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức, viên chức để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2021 tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 và Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh đã được cụ thể hóa tại Chương trình công tác số 250/CTr-SCT ngày 29/01/2021 của Sở Công Thương

- Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức giao lưu gặp gỡ, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương biết học tập và làm theo. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc”, Phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiên văn hóa công sở”, Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lai phía sau”, Phong trào thi đua “Doanh nghiêp hội nhập và phát triển”. Qua đó, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với biểu dương, khen thưởng; phát huy khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 của ngành Công Thương.

 

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Công Thương và Kế hoạch của Sở Công Thương.

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 751
  • Trong tuần: 10 578
  • Tháng hiện tại: 36 620
  • Tổng lượt truy cập: 1511349
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang