Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành công thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV
Lượt xem: 625
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV; Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV.

Cụ thể tại Kế hoạch số 2566 /KH-SCT ngày 16 tháng 10 năm 2021, Sở Công Thương đã đề ra 08 nội dung thi đua, bao gồm:

1. Thi đua chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Thi đua đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ

4. Thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

5. Thi đua phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc

6. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

7. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

8. Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên lĩnh vực Công Thương

Trong từng nội dung thi đua, Sở Công Thương đều cụ thể hóa các nội dung cần triển khai thực hiện để các phòng, đơn vị nghiên cứu, tích cực hưởng ứng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV.

 

Chi tiết Kế hoạch xem bên dưới:

2566-KH-SCT_161021_SCT%20ban%20h%C3%A0nh%20KH%20ph%C3%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20thi%20%C4%91ua%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20th%E1%BA%AFng%20l%E1%BB%A3i%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20KT-XN%205%20n%C4%83m%20(2021-2025)%20(1).signed.signed.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 683
  • Trong tuần: 10 510
  • Tháng hiện tại: 36 552
  • Tổng lượt truy cập: 1511281
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang