Lượt xem: 174

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất .

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP có một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế của hoạt động hóa chất như:

   - Bổ sung một số chất có đặc tính nguy hiểm vào Danh mục Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (Hydro, NH3, ....).

- Bổ sung nội dung về quản lý, kiểm soát sử dụng tiền chất công nghiệp.

- Bổ sung nội dung thực hành trong công tác huấn luyện an toàn hóa chất,..

...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Khoản 4 Điều 11 Nghị định này sửa đổi Điều 27 của Nghị định số 113/2017/ NĐ-CP có hiệu lực sau một năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Xem chi tiết Nghị định số 82/2022/NĐ-CP Nghi%20dinh%2082.2022.ND.CP.pdf
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1392
  • Trong tuần: 12 307
  • Trong tháng: 54 553
  • Tất cả: 968036
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang