Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương.
Lượt xem: 469

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2022. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân và Sở Công Thương quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 17/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Quy định chuyển tiếp: Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp đã được cấp trước ngày 22 tháng 12 năm 2022 được tiếp tục sử dụng đến ngày 22 tháng 12 năm 2027 hoặc đến thời hạn đăng ký miễn trừ quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, căn cứ theo thời hạn nào đến trước.

Chi tiết Thông tư số 17/2022/TT-BCT xem 17.2022.TT.BCT.pdf
.
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 755
  • Trong tuần: 8 116
  • Tháng hiện tại: 30 395
  • Tổng lượt truy cập: 1577625
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang