Quyết định thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma
Lượt xem: 635
Ngày 05/12/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 198/QĐ-SCT thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma. Chi tiết Quyết định thu hồi như sau:

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo Thông báo kết luận số 2948/TB-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận tại cuộc họp làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu sau khi được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số 83/GP-SCT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương Bình Thuận cấp cho Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma (Lotus Aroma Foods Corporation) tại địa chỉ Lô C7-6/1, đường N4, KCN Hàm Kiệm I, xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Lý do: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma không hoạt động sản xuất hơn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy phép (Từ ngày 22 tháng 6 năm 2021 cho đến nay). vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 33, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp số 83/GP-SCT ngày 22 tháng 6 năm 2021 cho Sở Công Thương Bình Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Lotus Aroma và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 760
  • Trong tuần: 7 683
  • Tháng hiện tại: 35 204
  • Tổng lượt truy cập: 1516711
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang