Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 426
Thực hiện Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 45 -KH/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Sở Công Thương đã ban hành công văn số 651/SCT-TTr ngày 16 tháng 3 năm 2022 nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trọng tâm là Chỉ thị số 04 -CT/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 45 -KH/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 700/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động.

2. Chủ động rà soát văn bản có liên quan để nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xác minh, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế khi có yêu cầu từ các cơ quan tiến hành tố tụng.

 3. Giao Thanh tra Sở giám sát quá trình kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai, chủ động phòng, ngừa tham nhũng; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của sở; kịp thời báo cáo Giám đốc Sở áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi tài sản ngay trong quá trình thanh tra; khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng thì phải khẩn trương chuyển cơ quan điều tra tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) khi có yêu cầu.

 

 

T.D - TTra
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 1665
  • Trong tuần: 18 735
  • Tháng hiện tại: 71 774
  • Tổng lượt truy cập: 1364054
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang