Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần IV, năm 2023 – 2024.
Lượt xem: 484

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuê, góp phần xây dưng tỉnh Bình Thuận giàu mạnh, văn minh.

Sở Công Thương thông báo đến đội ngũ trí thức, các cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần IV, năm 2023 - 2024 như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn

Thực hiện theo khoản 1 Điều 6, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” và Điều 1, Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận.

2. Hồ sơ tham gia xét chọn

Hồ sơ đề nghị xét chọn gồm 02 bộ chính gồm:

1. Phiếu đăng ký tham gia của tác giả (theo mẫu 1).

2. Báo cáo thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú (theo mẫu 2).

3. Giấy xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao (đối với người công tác tại các cơ quan, đơn vị) và tham gia các hoạt động tại địa phương (đối với người không công tác trong cơ quan, đơn vị) (theo mẫu 3).

4. Giấy xác nhận việc triển khai áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học triển khai áp dụng (theo mẫu 4).

5. Bản sao các văn bản, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt giải, khen thưởng, nghiệm thu đối với các giải pháp sáng kiến, công trình khoa học, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; xác nhận hàng năm của cơ quan, đơn vị về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, việc chức, người lao động,...

3. Nộp, nhận hồ sơ xét chọn và tôn vinh:

- Cung cấp và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét chọn: Từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2024, các cá nhân đủ điều kiện tham gia xét chọn liên hệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để được nhận và hướng dẫn lập hồ sơ tham gia hoặc truy cập vào Website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh qua địa chỉ vusta.gov.vn để lấy mẫu hồ sơ.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập hai (02) bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31/8/2024. Hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ chuyển cho lần xét chọn tiếp theo.

- Tổ chức Lễ tôn vinh: Tháng 12/2024.

4. Hình thức tôn vinh khen thưởng:

- Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lễ tôn vinh được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện xây dựng Hồ sơ xét chọn, nếu có vấn đề gì chưa rõ, vướng mắc đề nghị liên hệ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận theo số điện thoại: 0252.3827896 để được xem xét hướng dẫn./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 1617
  • Trong tuần: 18 687
  • Tháng hiện tại: 71 726
  • Tổng lượt truy cập: 1364006
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang