Ban hành Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại
Lượt xem: 166
Ngày 15 /11/20 23 , Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/ 20 23 /TT-BCT (Thông tư 23 /20 23 /TT-BCT) quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

Theo đó, Thông tư 23/2023/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại ký hiệu là QCVN 20:2023/BCT.

1. Thông23/2023/TT-BCT ban hành Quy chuẩn áp dụng đối với:

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Quy chuẩn này không áp dụng đối với:

- Đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi.

- Đường ống khi đốt cố định bằng kim loại thuộc các phương tiện vận chuyển khi đốt.

- Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các thiết bị công nghệ và hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu.

- Đường ống dẫn khí đốt chôn ngầm trong khu đô thị có áp suất vận hành tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 MPa.

2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại:

Các tổ chức cá nhân thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại có trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan tại Quy chuẩn này.

- Tổ chức, cá nhân cung cấp vật liệu, ống, các phụ kiện của hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của Quy chuẩn này đối với vật liệu, đường ống, các phụ kiện của hệ thống đường ống được cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân lắp đặt hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.7.2 và thực hiện các quy định đối với lắp đặt, sửa chữa của Quy chuẩn này.

- Tổ chức kiểm định phải đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. Tổ chức kiểm định và kiểm định viên thực hiện kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải tuân thủ các quy định về nội dung kiểm định tại Quy chuẩn này.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại chỉ được đưa hệ thống vào sử dụng sau khi đã kiểm định đạt yêu cầu; thực hiện đầy đủ các nội dung có liên quan của quy chuẩn trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra hệ thống.

Thông tư số 31/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại và Quy chuẩn QCVN 01:2016/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 23/2023/TT-BCT có hiệu lực.

Thông tư 23/2023/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Xem chi tiết 23/2023/TT-BCT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang