Thông báo: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp tỉnh năm 2023
Lượt xem: 143

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2023. Sở Công Thương Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023, như sau:

I. Tên đề tài, mục tiêu, sản phẩm, phương thức thực hiện:

- Tên đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng”.

- Mục tiêu chung của đề tài: Nghiên cứu xác định các nguyên nhân gây sạt lở bờ khu vực hồ Bàu Trắng và đề xuất các giải pháp bảo vệ phù hợp.

- Dự kiến sản phẩm chính của đề tài: Báo cáo khoa học về các nguyên nhân gây sạt lở bờ khu vực hồ Bàu Trắng, trong đó đề xuất giải pháp bảo vệ bờ hồ đảm bảo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 06 tháng

- Dự kiến phương thức thực hiện: Nhiệm vụ khoa học công nghệ này là đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện dưới dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng. Trong quá trình triển khai cần sử dụng, kế thừa các số liệu, tài liệu liên quan sẵn có tại địa phương; đặc biệt là các kết quả đã điều tra, nghiên cứu liên quan trước đây tại Bình Thuận.

II. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

1. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài (Mẫu B1-1-ĐON).

3. Thuyết minh đề tài (sử dụng Mẫu B1-2a-TMĐTCN).

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Mẫu B1-3-LLTC);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện đề tài có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu B1-4-LLCN).

6. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (Mẫu B1-5-PHNC).

7. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện đề tài (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).

8. Phương án huy động vốn đối ứng đối với đề tài phải có vốn đối ứng.

9. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định đề tài.

Các biểu mẫu có thể tải từ website http://skhcn.binhthuan.gov.vn => tại mục Thông báo.

III. Thời hạn nhận hồ sơ

Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KHCN gửi 01 bộ Hồ sơ gồm 14 bản (01 bản gốc và 13 bản sao) về Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chậm nhất đến 17 giờ ngày 25/7/2023. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận (trường hợp gửi trực tiếp).

Thông tin chi tiết

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 834
  • Trong tuần: 10 661
  • Tháng hiện tại: 36 703
  • Tổng lượt truy cập: 1511432
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang